Manažerské vzdělávání

„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl žít navždy.“ Mahátma Ghándí

 

Přestože máme více než 25 let manažerských zkušeností z různých firem a průmyslových odvětví, se neustále vzděláváme. Jak v managementu, tak v tom, jak své zkušenosti předávat ostatním.

 

Naší motivací a hnacím motorem jsou úspěchy lidí, kterým jsme své zkušenosti a vědomosti předali.

 

Školení koncipujeme tak, aby jejich převážná část byla tvořena praktickými cvičeními. Vědomosti jsou bezcenné, pokud je neumíme uplatnit v praxi.

 

Vzdělávací program Holistic Europe Management se v šesti modulech věnuje nácviku klíčových manažerských dovedností a sedmým modulem je 12 měsíčních manažerských webinářů, kde si frekventanti školení mohou prohlubovat své znalosti a klást otázky týkající se jejich reálných situací.

 

Zlepšování procesů

To, že se většina procesů neustále vyvíjí a je třeba je zdokonalovat, nevidíme jako problém. Je to pro nás výzva.

Od svých klientů často slyšíme, že na zlepšování procesů nemají kapacity. Jejich lidé jsou naplno vytíženi a na změnu věcí, které "zatím" fungují, není prostor. Proto jim nabízíme pohled z jiné perspektivy a podporu či dočasné navýšení kapacit - těch lidských.

Procesy znají dokonale ti, kteří na nich pracují. A právě s těmito lidmi pracujeme. Projdeme s nimi celý proces - naší oblíbenou metodou je tzv. VSM (Value Stream Mapping) - analyzujeme ho, změříme ho a následně jej znovu popíšeme. Tentokrát tak, jak má ideálně vypadat a fungovat. Poté jsme také připraveni pomoci s jeho implementací a doladit jej tak, aby fungoval a byl efektivní.

Vypadá to příliš jednoduše? V zásadě to jednoduché je. Pokud se spojí ti správní odborníci a mají nadšení pro věc a potřebnou podporu firmy, je možné téměř všechno.

 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás a pojďme se pobavit o vašich procesech.

 

Poradenství na míru

 

Slovo "holistic" používáme proto, že nejlépe vystihuje naši filozofii - dívat se na věci "celostně", z různých perspektiv.  A přesně to nabízíme, když se bavíme o poradenství na míru. 

 

Jsme praktici a prošli jsme řadou manažerských rolí v různých odvětvích po celé Evropě. Na věci se díváme holisticky a pragmaticky. Neumíme všechno - silní jsme v tzv. Operations (výroba, inženýrink, kvalita, životní prostředí, bezpečnost práce, technická podpora), v nákupu a logistice a v řízení lidských zdrojů. Pokud budeme mít pocit, že vám nejsme schopni pomoci, řekneme vám to na rovinu.

 

Pokud je váš problém ovšem něco, co umíme, budeme pro vás pracovat se stejným nasazením a nadšením, jako kdybychom pracovali pro vlastní firmu.

 

A ano, za ta léta jsme také udělali spoustu chyb. Ty nás ovšem posunuly dál a zaručily, že tyto chyby neuděláme u vás.

 

Pokud vám náš přístup vyhovuje, dejte vědět. Můžeme se pobavit o tom, jak si můžeme být vzájemně prospěšní.